Samo u hotel na Staroj planini uloženo je 30 miliona evra, a nije mogao da košta više od 10 miliona, tvrdi finansijski stručnjak Bušatlija

Na račun JP „Skijališta Srbije“ za prvih osam meseci ove godine iz budžeta je leglo 469 miliona dinara na ime subvencija namenjenih za razvoj turizma. Ovaj podatak govori da je bivši ministar privrede i finansija Mlađan Dinkić državne pare raspoređivao preduzećima kojima upravljaju kadrovi URS, a što se može videti u izveštajima o utrošenim sredstvima iz budžeta zaključno sa 31. avgustom ove godine, koje je objavilo Ministarstvo privrede na svojoj internet strani.

Iznos od 334,2 miliona dinara slio se i na račun JP „Stara planina“.

Iz izveštaja se vidi da je JP „Stara planina“ dobilo 85 miliona dinara subvencija za razvoj turizma, kao i 67.250.000 dinara na ime kapitalnih investicija. Osim toga, na račun ovog JP kojim upravlja Dinkićev kadar uplaćeno je i 182 miliona dinara iz budžeta kroz program poslovanja u 2013.

U izveštaju koji se odnosi na privredu i turizam piše da je bivše ministarstvo na putovanja potrošilo 3.862.946,64 dinara.

Od ovog iznosa najviše je otišlo na dnevnice – 1.353.027,74, na prevoz 1.291.798, a na smeštaj u inostranstvu potrošeno je 510.007,46 dinara. Od 433.569,12 dinara, koliko je za osam meseci utrošeno na reprezentaciju, najviše para, čak 187.444,12 dinara otišlo je Udruženju likovnih umetnika. Za servisiranje službenih vozila 484.845,89 dinara iz budžeta bivše ministarstvo isplatilo je firmi „Autoservis i STR Ćurčić“.

Pare su uvek išle bez dugoročnog razvojnog plana. Sada, kad Dinkić više ne kontroliše to ministarstvo, videćemo šta se dešavalo. Dinkić i njegova interesna grupa su izbačeni iz Vlade a da nismo dobili odgovor zašto. Ili nije dobro radio, ili je zloupotrebljavao položaj. Samo u hotel na Staroj planini država je uložila 30 miliona evra, a zna se da, prema svim standardima, nije mogao da košta više od 10-11 miliona evra – ističe Bušatlija.

izvor: Kurir