Obaveštavamo sve kupce električne energije koji imaju dug za utrošenu električnu energiju dospeo za naplatu 30. 08. 2013. godine, po računu-obaveštenju Elektrodistribucije Jugoistok Niš, uključujući i utužena dugovanja da iskoriste mogućnost njegovog izmirenja potpisivanjem sporazuma o reprogramu duga na rate uz otpust dela duga u zavisnosti od trajanja reprograma.

Knjazevacka distribucija

Ukoliko dužnici ne pristupe potpisivanju sporazuma ili na drugi način ne izmire dug u što kraćem roku protiv njih će biti preduzete zakonom propisane mere. Elektrodistribucija Jugoistok Niš, ogranak Elektro Timok Zaječar, se zahvaljuje kupcima koji redovno izmiruju svoje obaveze za utrošenu električnu energiju.