foto-site

Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju potpisala je ugovor sa preduzećem AD “Spektar Invest“ iz Paraćina, koje će raditi na popločavanju trotoara u ulici Knjaza Miloša, stoji na sajtu “Razvoja“.

Ovo preduzeće dobilo je posao kao najbolji ponuđač, nakon raspisane javne nabavke. Vrednost ugovora je nešto preko 6.646.000 dinara bez PDV – a, a rok završetka radova 29 dana od datuma uvođenja u posao.