javne-nabavke-front1Predmet javne nabavke br. 404/1-14/2014-03 su dobra- računarska oprema.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30230000- računarska oprema.

Konkursnu dokumentaciju kao i Poziv Javne nabavke možete preuzeti na ovom linku.