Na sajtu Opštine Knjaževac raspisana je Javna nabavka – softver E-pisarnica. Predmet javne nabavke br. 404/1-11/2014-03 su dobra – softver E-pisarnica.

JN

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Opštine ili na ovom linku.