docObaveštavaju seE građani opštine Knjaževac da će u oktobru 2014. godine biti održani izbori za nacionalne savete nacionalih manjina u Republici Srbiji. Izborno pravo građana Republike Srbije koji pripadaju nacionalnim manjinama, za izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina, uključuje njihovo pravo da:

– biraju članove nacionalnog saveta svoje nacionalne manjine,
– budu birani za člana nacionalnog saveta svoje nacionalne manjine,
– predlažu kandidate za članove nacionalnog saveta svoje nacionalne manjine,
– budu informisani o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina,
– budu informisani o kandidatima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina,
– budu informisani o programima tih kandidata,
– budu upisani i poseban birački spisak za izbor naionalnog saveta svoje nacionalne manjine,
– glasaju na izborima za nacionalni savet svoje nacionalne manjine, i
– da im budu zaštićena prava vezana zas izbor nacionalnog saveta.

Upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, uz ispunjavanje opštih uslova za sticanje aktivnog biračkog prava, odnosno, da je podnosilac zahteva upisan u Jedinstveni birački spisak.

Kompletan tekst Obaveštenja možete videti ovde