Posle nešto više od tri meseca objavljeni su Informatori o radu na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Knjaževac. 

Plate

Posle nekoliko apela i upita “Knjaževačkih novina“ zbog čega više od tri meseca nema informatora na sajtu Opštine Knjaževac, informatori su postavljeni u toku minule sedmice.

U najinteresantnijem delu Informatora “Podaci o isplaćenim platama“ možete uočiti da je, pored brojin štednji i smanjenja plata, predsednikova plata uvećana, u odnosu na maj 2014. godine, za nešto više od 700 dinara, i sada iznosi 148.198,00 dinara. 

Najveću platu, od lokalnih funkcionera, ima zamenik predsednika SO Knjaževac u iznosu od 152.052,00 dinara.

Inače, da podsetimo da je prosečna plata u opštini Knjaževac oko 30.000 dinara, možda, koji dinar manje.