Na sajtu opštine Knjaževac objavljena je javna nabavka – Radovi na uređenju zemljišta komasacijom (II faza) investicioni radovi u komasacionom području za deo KO Vlaško Polje.

OPSTINA

Predmet javne nabavke, broj JN 20/2014 koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti su radovi – na uređenju zemljišta komasacijom (II faza) investicioni radovi u komasacionom području za deo KO Vlaško Polje, opština Knjaževac.

Poziv za podnošenje ponuda preuzmite ovde.

Konkursna dokumentacija preuzmite ovde.

Izmena konkursne dokumentacije preuzmite ovde.

Konkursna dok. – izmena preuzmite ovde.