Učenici Osnovne škole “Vuk Karadžić“ isturenog odeljenja u Vasilju osvojili su prvo mesto na festivalu “Riznica talenata“ u Nišu predstavom koja govori o istorijatu svoje škole.

Naime, u okviru projekta „Škola je jaka do poslednjeg đaka“, koji je realizovan putem portala “Knjaževačke novine“ u 2016. godini, a koji je sufininasiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, učenici izdvojenog odeljenja u Vasilju Osnovne škole „Vuk Karadžić“ snimili su predstavu u kojoj govore o istorijatu svoje škole.

Oni su sa svojom predstavom učestvovali na Trećem Republičkom festivalu „Riznica talenata“ u organizaciji Učiteljskog društva Niša i osvojili 1. mesto u dramskoj kategoriji.

Mentori predstave bili su Dijana Milanović, Goran Milenović i Zoran Milutinović. Oni danas sa ponosom govore o uspehu svojih malih glumaca.