Krajnji rok za uplatu poreza na imovinu je 15. avgust 2017. godine.

Tim povodom, Lokalna poreska administracija obaveštavala je sve poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica u prethodnom periodu o datumu za izmirenje obaveza za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu.

Takođe, LPA obaveštava obveznike u reprogramu da provere svoja dugovanja i izmire rate po reprogramu, da ne bi izgubili pravo na reprogramiranje poreskog duga.