Na osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava broj 81220212 između opštine Sokobanja i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru Programa Inicijativa za 0inkluziju od 29.112017. godine Opština Sokobanja raspisuje Konkurs za podršku “Start-ap“ biznisa u poljoprivredi i turizmu.

Kompletan tekst konkursa preuzmite ovde.