Lokalna samouprava Opštine Knjaževac i Regionalni centar za stručno usavršavanje organizuju obuke iz oblasti informacionih tehnologija i stranih jezika. 

Obuka, foto: William Iven, pixabay, ilustracija
Obuka, foto: William Iven, pixabay, ilustracija

Obuke se vrše za lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Zainteresovani se mogu prijaviti lično u prostorijama Regionalnog centra, ili na telefon 019 731 920.