oktobar 27, 2016

Nagrada ‚‚Mirko Petković“ Nebojši Đorđeviću

Korisnici Gerontološkog centra Knjaževac obeležili Sv. Petku

Danas se obeležava Sveta Petka