Књажевачке

НОВИНЕ

6 новембра, 2016

Upravljanje komunalnim delatnostima

Zamenik predsednika opštine Miroljub Mihajlović i predsednik Skupštine opštine mr Miodrag Ivković prisustvovali su trećeg novembra u Boru konferenciji na temu „Efikasna organizacija i efektivno

Opširnije »