decembar 1, 2016

Sastanak sa turstičkim domaćinstvima i ugostiteljima

Obuka ‚‚Upravljanja ljudskim resusrsima u lokalnoj samoupravi“

Održan forum “Energetski efikasni i pametni gradovi“

Tri medalje na otvorenom prvenstvu za osobe sa invaliditetom