jul 24, 2019

Danas počinje 58. FKMS u Knjaževcu

Novi put kroz Staru Kalnu u dužini od 1,7 km

Asfaltiran put od Donjeg Zuniča do Potrkanja u dužini od 1,1 km