oktobar 23, 2019

Kreće realizacija projekta ‚‚Akademija omladinskog turizma“

TO Knjaževac na sajmu u Sloveniji

Dobar odziv dobrovoljnih davalaca krvi u Knjaževcu

U Bučju asfaltirano 1,1 km puta

Novi asfalt za ulice u Štipini