oktobar 13, 2021

Učenici Tehničke škole u Urbinu zajedno na projektu sa đacima iz Portugalije, Italije i Bugarske