4. septembra

Sanacija udarnih rupa i priprema za asfaltiranje ulica (FOTO)