5 seoskih kuća

11.000 Eura za kupovinu 5 seoskih kuća