Akademski slikar

Izložba slika Viktora Ranđelovića