akcija policija

Pojačana kontrola saobraćaja u Srbiji i još 29 evropskih zemalja u okviru organizacije ROADPOL