Asfal

Završeno asfaltiranje puta prema Rgoštu i bazenu

Asfalitranje ulice Četvrtog jula i uređenje puteva