asfaltiran put

Štrbac dobio asfaltiran put, prošle godine izgrađeno korito reke

Asfaltirano 7 km puta kroz selo Beli Potok

Završeno asfaltiranje puta prema Rgoštu i bazenu

Asfaltiran put prema selu Vasilj