asfaltirana ulica

Asfaltirana ulica Slobodana Penezića Krcuna u Lastavičkom polju