asfaltiranje Vasilj

Krenulo asfaltiranje puta prema Vasilju