Atarski put

Opština ulaže u revitalizaciju i popravku atarskih i poljskih puteva