Banka NLB

NLB banka vodila poljoprivrednike u Tursku