Berčinovac

Završetak 1,7km puta prema Berčinovcu

Počeli radovi na putu Berčinovac – Lokva