bespovratna pomoć

Isplaćena bespovratna novčana pomoć samostalnim umetnicima

Dodela bespovratne pomoći kroz Program podrške malim i srednjim preduzećima