Biser bojane

,,Biser Bojane“ pred knjaževačkom publikom