brzina na auto putevima

Unapređen sistem merenja prosečne brzine na svim auto-putevima