Crkva Sv. Nikole

Prelepa crkva Svetog Nikole u Vasilju