Crkva Svetog Nikole Vasilj

Prelepa crkva Svetog Nikole u Vasilju