Crkva Svetog Nikole

Prelepa crkva Svetog Nikole u Vasilju