dan pasa

Danas je Svetski dan napuštenih životinja