Deseta Šipurijada

Održana 10. ‚‚Šipurijada“

10. ‚‚Šipurijada“ u selu Novo Korito