Direkcija za razvoj urbanizam i izgradnju

Uređenje putne infrastrukture

Sanacija udarnih rupa

„Kipertans“ će održavati puteve tokom zime