dobrovoljni davaoci krvi

U Knjaževcu prikupljeno 96 jedinica krvi