Domovi

OPŠTINA OŽIVLJAVA SELA: Rekonstruišu se seoski domovi na nekoliko lokacija