Dozvole

OSR ‚‚Beli Timok“ krenula sa prodajom ribolovačkih dozvola za 2019.

Poslednji rok za zamenu starih vozačkih dozvola 10. jun 2017. godine