Elektromreža

Počela seča rastinja u koridorima dalekovoda