golemi kamen

Iznad Podvisa i Orešca nikao pravoslavni krst visok 11 metara