goveda

Šuštavac: Ozbiljna zarazna bolest goveda, ovaca i koza – Simptomi i preventivne mere

Vakcinacija goveda na teritoriji knjaževačke opštine

Zabranjen promet stoke na stočnoj pijaci