gradski stadion

Regionalna olimpijada trećeg doba u Knjaževcu 19. septembra

Radovi na gradskom stadionu u punom jeku