Izgradnja puta prema Banjici

Rekonstrukcija puta prema Banjici u dužini od 1,2 km