Jesenje čišćenje grada

Počinje jesenje čišćenje grada