Kanalizaciona mreža

Izgradnja distributivne vodovodne mreže na Jabučkom ravništu