Kazna za prosjačenje

Pogledajte kolike će biti kazne za glasnu muziku, tuču, prosjačenje…