Kofer slova

Drugo i treće mesto za TOOK na manifestaciji “Kofer slova“